Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng

Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng

(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu có dịp trao đổi về những bài học kinh nghiệm, phương hướng và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của các doanh nghiệp viễn thông – lực lượng nòng cốt đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo chủ quyền quốc gia, đấu tranh phản bác các quan điểm...

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc

(ĐCSVN) - Trong giai đoạn hiện nay của cách mạng Việt Nam, một trong những nhân tố cốt lõi để bảo vệ vững chắc Tổ quốc là xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Quốc phòng là công cuộc giữ nước của một quốc gia, bao gồm tổng thể các hoạt động đối nội và đối ngoại về quân sự, chính trị, văn hoá, khoa...

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch (ĐCSVN) - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch,...

"Chủ nghĩa Mác trong kỷ nguyên toàn cầu hoá"

"Chủ nghĩa Mác trong kỷ nguyên toàn cầu hoá"

(ĐCSVN) - Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Chủ nghĩa Mác trong kỷ nguyên toàn cầu hoá" là một sinh hoạt khoa học để chúng ta nghiên cứu sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác. Đồng thời, trên cơ sở phân tích rõ bối cảnh quốc tế thay đổi để vận dụng, bổ sung và phát triển sáng tạo...

Tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới

Tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới

(ĐCSVN) - “Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý mà Nhân dân ta đã tôn vinh và trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ quân đội ta. Thực tiễn xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam gần 80 năm qua đã khẳng định: “Bộ đội Cụ Hồ” là sự biểu hiện ở tầm cao và chiều sâu mới...

Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

(ĐCSVN) - Hội thảo là diễn đàn quan trọng để tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn giá trị của Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời, đưa ra các luận cứ để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt...

Tăng cường bồi dưỡng văn hóa chính trị cho sinh viên

Tăng cường bồi dưỡng văn hóa chính trị cho sinh viên

(ĐCSVN) - Tăng cường bồi dưỡng văn hóa chính trị là cơ sở quan trọng để sinh viên nghiên cứu, nắm vững và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Văn hóa chính trị là một thành tố của văn...

Tạo xung lực mới cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tạo xung lực mới cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Học viện là cơ sở quan trọng, tạo xung lực mới...

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược xuất sắc của cách mạng Việt Nam

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược xuất sắc của cách mạng Việt Nam

(ĐCSVN) - Cuộc đời cách mạng cao đẹp của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã để lại cho chúng ta những bài học quý báu về tấm gương một nhà lãnh đạo có tư duy, tầm nhìn chiến lược, tài năng, trí tuệ, bản lĩnh, mưu lược, sâu sát thực tiễn, gắn bó máu thịt với Nhân dân và phong cách, lối sống giản...

Hà Giang: Trao 40 tác phẩm báo chí xuất sắc về Xây dựng Đảng

Hà Giang: Trao 40 tác phẩm báo chí xuất sắc về Xây dựng Đảng

(ĐCSVN) - Ban Tổ chức đã thống nhất lựa chọn và trao giải cho 40 tác phẩm xuất sắc tham gia Giải Búa liềm vàng của Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ II ở 4 loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng...

Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo; tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo; tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Chiều 3/1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; trao thưởng các cuộc thi viết về xây dựng Đảng năm 2023. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ 35...

Thanh niên Quân đội tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thanh niên Quân đội tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) – Kế thừa truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, những năm qua, thanh niên Quân đội đã ra sức rèn luyện, phấn đấu, giữ vững và phát huy phẩm chất chính trị; sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ khó khăn, vất vả, đầy gian khổ, hy sinh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời là lực lượng...

Đà Nẵng: Tiếp tục nỗ lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đà Nẵng: Tiếp tục nỗ lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) – Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW là cơ sở quan trọng, tạo xung lực mới cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu...

Chữa “bệnh” lười học Nghị quyết

Chữa “bệnh” lười học Nghị quyết

(ĐCSVN) - Cán bộ, đảng viên lười học tập Nghị quyết của Đảng sẽ dẫn tới việc không cập nhật được thông tin mới, không nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo mới, từ đó dẫn tới nhiều hệ lụy, trong đó có việc không thể đấu tranh với những quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của...

Phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024”

Phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024”

Phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024” (ĐCSVN) - “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024” nhằm tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm Đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội...

Lào Cai tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch đối với vấn đề dân tộc, tôn giáo

Lào Cai tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch đối với vấn đề dân tộc, tôn giáo

(ĐCSVN) - Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Lào Cai đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, quyết liệt việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói chung, trong đó...

Hà Giang: Nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

Hà Giang: Nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

(ĐCSVN) - Với mục tiêu hướng tới xây dựng thế hệ trẻ tỉnh Hà Giang có cả “Đức”, “Tài” và để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức...

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương (ĐCSVN) - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể cho biết, tiếp nối thành công của các Cuộc thi năm 2022 và năm 2023, năm 2024 Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục tổ chức...

Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng (ĐCSVN) - Càng gần đến những ngày lễ lớn và những sự kiện lịch sử của năm 2024, các thế lực thù địch chống đối chính trị càng tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam, nhất là trên không gian mạng. Đây là một trong những...

Không thể xuyên tạc, phủ nhận chủ trương “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước” của Đảng ta

Không thể xuyên tạc, phủ nhận chủ trương “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước” của Đảng ta

(ĐCSVN) - Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước là chủ trương quan trọng được Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang ra sức xuyên tạc, phủ nhận chủ trương này. Vì vậy, nhận diện đúng và có giải pháp đấu tranh phản bác các...

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BÌNH PHƯỚC LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022-2027

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BÌNH PHƯỚC LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022-2027

Sáng nay 12-10-2022, tại Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất (phiên khai mạc) Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Có 200 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 49.600 đoàn viên trong toàn tỉnh tham dự đại hội.

Hỗ trợ online
Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay794
  • Tháng hiện tại12,240
  • Tổng lượt truy cập380,583

1329/STTTT-BCVTCNTT

Ý kiến chuyên môn về dự án nâng cấp hệ thống mạng đường truyền Internet, wifi của Sở Thông tin và Truyền thông

Thời gian đăng: 28/01/2024

lượt xem: 72 | lượt tải:25

06/HĐKT/2023

Hợp đồng: Nâng cấp hệ thống mạng đường truyền Internet, wifi tại Trung tâm

Thời gian đăng: 28/01/2024

lượt xem: 76 | lượt tải:43

228/QĐ-TTXT

Quyết định chỉ định thầu theo hình thức rút gọn: Nâng cấp hệ thống mạng đường truyền Interner,wifi tại Trung tâm

Thời gian đăng: 28/01/2024

lượt xem: 70 | lượt tải:18

Không có

Biên bản đánh giá hồ sơ dự thầu

Thời gian đăng: 28/01/2024

lượt xem: 79 | lượt tải:33

Không có

Đề xuất chỉ định thầu theo hình thức rút gọn Nâng cấp hệ thống mạng đường truyền Internet,wifi tại Trung tâm

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 71 | lượt tải:22
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây